Intresseorganisationen Läromedelsförfattarna lyser varje år ut ett kopieringsstipendium till författare av kurslitteratur eller läromedel. Alla enskilda författare kan söka stipendiet var tredje år.

2021 godkändes nästan alla ansökningar.

Sista ansökan är den 15 oktober 2022.