Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens har sin årliga utlysning. Stiftelsen stödjer personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner.

De som är behöriga att ansöka om finansiellt stöd är personer, institutioner och företag som arbetar med projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och kommunikation inom antibiotikaresistensområdet. Stiftelsen avser att dela ut minst 2 miljoner kronor under 2019.

  • För att ansökan ska vara giltig krävs en fullständig ansökan via ansökningsblanketten. Det ska också framgå hur projektet följer Stiftelsens intentioner.
  • Skriv en sammanfattning på max en A4-sida, där projektets vetenskapliga mål tydligt framgår. Det ska också framgå på vilket sätt projektet bidrar till att minska antibiotikaresistensutvecklingen genom förebyggande åtgärder.

Mejla komplett ansökan till Aase Sten, generalsekreterare: aase.sten@preventantibioticresistance.com

Sista ansökningsdag den 26 augusti 2019.

Personer som får anslag förbinder sig att kommunicera sitt projekt på en populärvetenskaplig nivå genom pressmeddelande, föredrag eller på annat sätt för att nå ut med ny kunskap till allmänheten.
Stöd ges inte till utveckling av nya antibiotika, resor till konferenser, information eller utbildning av hälsopersonal för att minska förskrivning av antibiotika.

Beslut om tilldelning av medel fattas av stiftelsens styrelse. Beviljade anslag meddelas under oktober 2019.

Ansökningsblankett
http://preventantibioticresistance.com/grants/

Beviljade projekt 2018
http://preventantibioticresistance.com/grants/granted-projects/

Kontakt:
Aase Sten, Generalsekreterare, Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com, mobil: +46 72-723 27 00

Webbsida: preventantibioticresistance.com