Totalt åtta projekt kommer att beviljas bidrag som ska användas för gemensam forskning, seminarier, konferenser, workshops och utbyte av individer mellan de ansökande grupperna under en femårsperiod. Utlysningen är öppen för tillämpad forskning inom följande områden:

  • vetenskap och teknik inom marin- och rymdområdet
  • produktion, lagring och omvandling av vatten och energi
  • molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel
  • programvara, kommunikation och internet, autonoma fordon
  • avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik
  • hållbara och miljövänliga material/grön kemi.

Sista ansökningsdag är den 21 februari 2022.