Cancerfonden finansierar forskning av hög kvalitet och välkomnar ansökningar från forskare inom många olika fält, till exempel naturvetenskap, medicin, vårdvetenskap, teknik, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteende- och kommunikationsvetenskap.

Vi vill särskilt gärna få fler ansökningar och innovativa idéer inom följande ämnesområden:

  • Vårdvetenskap (exempelvis livskvalitet, rehabilitering, palliativ behandling)  
  • Folkhälsovetenskap (exempelvis epidemiologi, prevention, livsstilsfaktorer) 
  • Samhällsvetenskap (exempelvis hälsoekonomi, sociologi) 
  •  Kommunikations- och beteendevetenskap (exempelvis implementering av kunskap om prevention)

Läs mer om Cancerfondens utlysning