Europeiska kommissionen har lanserat en ny satsning med så kallade missions som ska möta de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö.

Målen är ambitiösa och de ska leverera påtagliga resultat till 2030. De ska ge resultat genom att sätta forskning och innovation i en ny roll, kombinerat med nya former av styrning och samarbete, samt genom att engagera medborgare.

EU:s fem missions

  • Adaptation to Climate Change
  • Cancer
  • Restore our Ocean and Waters
  • Climate-Neutral and Smart Cities
  • A Soil Deal for Europe

Öppna utlysningar

Inom Mission: Cancer finns nu tre öppna utlysningar med sista ansökningsdag 26 april:

  • Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer
  • Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection
  • Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors

Läs mer och ansök på Europeiska kommissionens webb: Funding & tender opportunities