Det är för åttonde året i rad som Swedish Incubators & Science Parks (Sisp) i samarbete med stiftelsen ÅForsk delar ut ÅForsk Entreprenörsstipendium. Syftet med stipendiet är att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé men handlar också om att bidra till ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval och som väg till samhällsnytta.

Entreprenörer med koppling till universitetsmiljö

Den sökande är entreprenör från det akademinära innovationsekosystemet och ska ha eller ha haft en koppling till en universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. ÅForsks mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor. I förra årets utlysning stod kvinnorna för 40 procent av ansökningarna.

Som stipendiat erhåller du 200 000 kronor skattefritt, valfritt att disponera som du vill för att fortsätta utveckla din affärsidé och dela med ditt team. Tio stipendiater kommer att utses och vinnarna utnämns under Sveriges Innovationsriksdag i maj.

Sara Mangsbo tilldelades ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020. Hon forskar om immunterapier mot cancer vid farmaceutiska fakulteten och prisades för sin kroppsfabriksinnovation IMMGAP som kan ge snabbare och billigare individanpassade cancerbehandlingar.

– Stipendiet gav ekonomisk energi till projektet och härlig glad energi till teamet som jobbar hårt för att göra detta till en framgångsrik innovation, säger Sara Mangsbo.