Du kan bidra till att öka kunskapen om pandemins kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser på forskningen genom att svara på denna enkät om din forskning.

Enkäten riktar sig till dig som har forskning som en del av arbetsuppgiften. Doktorander ingår inte i den här studien då vi undersöker deras upplevelser och erfarenheter under pandemin på andra sätt.

Svara senast 20 april 2021

 

Tack för er medverkan!