"Sustainability Talks Writing Retreat", som satsningen kallas, kommer äga rum den 7-14 april 2019.

Tio forskarstudenter, verksamma inom hållbarhetsområdet, kommer att få möjlighet att tillbringa en vecka i Visby på Gotland. Stipendierna inkluderar resa och logi i Visby samt egen skrivplats vid Campus Gotland.

De doktorander som antas kommer bjudas in att medverka i en workshop samt presentera sina pågående forskningsarbeten vid ett öppet seminarium. Satsningen syftar till ökat kunskapsutbyte mellan forskarstudenter inom olika discipliner och ingår i ett tvärvetenskapligt samarbete kring hållbarhetsfrågor på Campus Gotland.

Ansök senast den 15 januari 2019.

För mer information och ansökan till "Sustainability Talks Writing Retreat"