Bidraget ska i första hand finansiera kostnader i samband med vistelser vid forskningsinstitutioner utanför Sverige. Bidrag som stödjer forskningsarbete på andra sätt kan övervägas.

Du måste ha avlagt läkarexamen och antingen befinna dig i den senare delen av din forskarutbildning eller ha avlagt doktorsexamen under de senaste fem åren.

Med anledning av de minskade möjligheterna för resor och studier under covid-19-pandemin delades inga bidrag ut under 2021 och 2022. Under 2023 kommer därför upp till 200 000 kronor att fördelas i en särskild utdelning.

Stiftelsen har för avsikt att dela ut ett eller flera bidrag på upp till 200 000 kronor vardera under 2023. Ansökan måste vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december 2022 för medel som i första hand är avsedda att användas under perioden juli 2023-juni 2024.

För ytterligare information och ansökan, se stiftelsens webbplats: sigbrith.se.