SciLifeLab är en statlig nationell forskningsinfrastruktur som främjar tvärvetenskapliga samarbeten inom alla områden av livsvetenskap och miljövetenskap, inklusive implementering av AI och etiska frågor. Syftet med denna undersökning är att skapa medvetenhet om SciLifeLab bland Uppsala universitets forskare. Vi letar också efter idéer om hur man kan förbättra SciLifeLab vid Uppsala universitet.

Vi uppskattar att om du tar dig tid att svara på enkäten. Den tar det bara ett par minuter att slutföra. Om du har kommentarer eller frågor, tveka inte att kontakta oss på: scidir@scilifelab.uu.se.

Skicka dina svar senast den 8 januari 2023.

Svara på SciLifeLab-enkät 2022

SciLifeLab-kommitténs arbetsgrupp vid Uppsala universitet