- Det var verkligen ett tråkigt beslut att ta. Särskilt som intresset från forskarna var så stort i år! Och vi dessutom hade tänkt satsa extra på 10-årsjubileet, säger Katarina Holmborn Garpenstrand, projektledare för SciFest.

SciFest har genomförts sedan 2012. Förra året var det digitalt och nådde nya målgrupper i hela landet. Tidigt i höstas tog SciFest-teamet beslutet att satsa helt på det fysiska eventet på Fyrishov som ändå är SciFests kärna. Men sedan dess har smittoläget förändrats.

- Vi har undersökt många möjligheter att följa restriktionerna och skapa ett säkert och bra SciFest. Men i slutändan var det inte något av alternativen som vi tyckte fungerade, säger Katarina Holmborn Garpenstrand.

SciFest-teamet ville att det verkligen skulle bli ett attraktivt event som inte skulle kännas för begränsat för besökare och utställare. Wow-känslan är viktig! Dessutom är det förstås helt centralt att det är och känns tryggt för alla, utställare som besökare. Förhoppningsvis är smittoläget bättre i mars.

- Men SciFest är ett stort event som tar tid att rigga. Det går inte att vara öppen för alla möjligheter för länge. Nu hoppas vi att alla som ville vara med i år anmäler sig till SciFest 2023 , säger Katarina Holmborn Garpenstrand.

Anna Lundmark