Utlysningen är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Sista ansökningsdag är 24 november.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.