– Vi är en liten förening som fungerar som en samlingsplats för intresserade. Under trevliga former lyssnar och diskuterar vi med de kunniga, säger Elias Sonnek, ordförande för Universitets- och studenthistoriska sällskapet.

I stadgarna står det att syftet är att främja intresset för Uppsala universitet och dess studenters historia och att syftet ska uppnås bland annat genom att i sällskapliga former samla dem som har intresse för saken.

Elias Sonnek trycker på vikten av just det avspända samtalet mellan intresserade.

– Vi är inte en förening för historiker utan en förening för intresserade och nyfikna. Vi bjuder in de personer som kan en fråga ofta i en miljö med koppling till ämnet, lyssnar och har trevligt. Det brukar vara en bra stämning där det blir diskussioner och möten mellan våra äldre och yngre medlemmar.

I Uppsala är historien central

På frågan varför man blir intresserad av historien målar Elias Sonnek upp en bild där man som ny student i Uppsala inte kan undvika att se att historien har en viktig plats på universitetet och i staden. Det är tydligt att det är självupplevt, Elias Sonnek flyttade från Stockholm för att studera vid Uppsala universitet.

– I Uppsala spelar historien en stor roll. Alla blir lite nyfikna när man ser att historien i viss mån styr vad eller hur vi gör idag. Domkyrkan och slottet dominerar stadsbilden, föreläsningarna börjar en kvart efter utsatt tid och vi har en rector magnificus snarare än en rektor. Förutom att det står 1477 överallt förstås, säger Elias Sonnek leende.

Stadsvandring och träffar

Varje termin arrangerar sällskapet en historisk stadsvandring för nya studenter.

– Det blir som en snabb introduktion till studenternas historia i Uppsala och förhoppningsvis känner sig de nya studenterna mer hemmastadda. Vi blir förstås glada om universitetets lärare tipsar studenterna om stadsvandringen, det är alltid svårt att nå ut.

Ambitionen är också att bjuda in till ett par träffar med olika föreläsare. Hösten 2022 bjuds till exempel på träff den 29 september med författaren Odd Inge Skjævesland som skrivit boken Sångarprinsen.

– Den svensk-norske prinsen Gustaf skrev bland annat studentsången som uruppfördes i Uppsala. Boken kommer nu i översättning på svenska och kommer bli första boken i sällskapets nya skriftserie.

Hur ser du på framtiden för sällskapet?

– Vi hoppas förstås kunna locka fler till våra evenemang samtidigt som vi inte tappar vårt fokus på diskussioner under opretentiösa former. Jag ser gärna också att sällskapet kan uppmuntra de studenter som i olika uppsatser ger värdefulla bidrag till vår kunskap om historien. Studenterna kommer ofta på bra saker och kan motbevisa olika fördomar.