– De senaste dagarna har säkerhetsläget på internet skenat med intrångsförsök, nätfiske och annat, berättar Peter Sandell, informationssäkerhetssamordnare vid universitetsförvaltningen.

Eftersom säkerhetsläget är ansträngt är det väldigt viktigt att alla medarbetare är extra försiktiga för att undvika problem.

– Jag uppmanar alla att under en tid framåt vara ännu mer misstänksamma än vanligt och skicka mejl som väcker frågor vidare till oss, säger Peter Sandell.

Bakgrunden är situationen i Ukraina

Anledningen till att antalet cyberattacker har ökat är situationen i Ukraina. Det har under en tid skett en upptrappning med väpnad trupp vid gränsen mellan Ryssland och Ukraina inför en eventuell väpnad konflikt. För några dagar sedan rapporterade myndigheter i Ukraina att de var utsatta för attacker på internet och de här attackerna sprider sig mot alla länder och all typ av verksamhet.

Rekommendation från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gått ut med uppmaning till alla organisationer att se över sina säkerhetsrutiner och MSB rekommenderar organisationer att se över att samtlig personal bland annat:

  • Har ökad vaksamhet gällande nätfiske, skadlig kod, lösenordshantering, falska dokument och webbplatser.
  • Är extra uppmärksam kring, och rapporterar, avvikande funktionalitet och händelser i it-system.
  • Installerar säkerhetsuppdateringar på telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.