Uppdateringar från Microsoft är tillgängliga för att åtgärda problemet:

  • Alla klienthanterade datorer har fått eller kommer få en notis som behöver godkännas direkt.
  • Användare med privata eller ej klienthanterade datorer behöver uppdatera sin dator genom att starta "Windows Update" eller "Office Update".
  • Försök även gärna uppdatera privata datorer i hemmet när du får tillfälle för att undvika problem.

Har du frågor eller behöver du hjälp? Kontakta IT-support.