Distans och utglesning är det som gäller tills vidare när höstterminen inleds och man följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. I lärosalar är antalet tillgängliga platser max 50, exklusive lärare, och avståndet mellan individer bör vara minst 1,5 meter. Vid all verksamhet ska utglesning (social distansering) eftersträvas för att minska smittorisken av covid-19. Något maxantal finns dock inte för läsplatser eller andra sittplatser i korridorer och matsalar, här räcker det med tillräckligt avstånd.

Ett samlat dokument med rekommendationer skickades till alla intendenturer redan före sommaren och efter en intensiv sommarperiod, har nu de flesta åtgärder genomförts lagom till terminsstart. En hel del är lika för alla campus; skyltar, rollups , bordspratare och digitala skärmar med information om hur var och en av oss kan minska smittspridningen. 1700 liter handsprit ska delas upp i 175 stycken 2,5-liters kärl och placeras ut på strategiska ställen i campus över hela universitetet.

Studentpentryn öppna
 

De flesta campus kommer att stänga sina grupprum – vad som är tillgängligt kommer att synas i systemet när studenterna vill boka. På några campus finns ytterligare lokaler låsta, på grund av smittorisken, men studenterna har tillgång till korridorer och läsesalar i anslutning till den campusundervisning som sker. Däremot finns en stark önskan om att studenterna i möjligaste mån ska bedriva sina studier hemifrån, eftersom utglesningen innebär mindre utrymme och färre studieplatser. Till exempel så är endast en tredjedel av platserna i restaurangen i Ekonomikum tillgängliga och sådana begränsningar gäller över hela universitetet.

När det gäller studentpentryn på campus så har man valt att ha kvar alla mikrovågsugnar som tidigare.

– Ja ,vi resonerade som så att om vi skulle plocka bort häften av ugnarna, så skulle det bara resultera i att kön till studentpentryt blev längre, med ökad smittorisk. Vi hoppas nu bara att studenterna kan hålla distansen. Här på Ekonomikum har vi flyttat in mikrovågsugnarna i en stor lokal med rejält avstånd och vi har också öppnat upp en lärosal där studenterna kan äta sin mat, säger intendentursamordnare Peter Götlind.

Tält för utdelning av passerkort
 

Hur studenterna ska få ut sina campuskort har livligt diskuterats och lösningarna är lite olika men många campus kommer att sätta upp tält utanför sina entréer för att ta emot alla nya studenter. Ett gemensamt önskemål från samtliga campus är, att studenterna själva laddar upp ett foto till campuskortet, allt för att minska köerna men också för att det inte finns så mycket personal som kan hjälpa till med detta. Öppettiderna på campus har begränsats och på vissa campus finns guider för att hjälpa studenterna att hitta rätt. 

En annan förhoppning är att alla – såväl studenter som lärare –  ser till att hålla ett behövligt avstånd under de laborationer som måste ske på campus. Ett tillfälle då det annars är lätt att komma för nära varandra.

– En sak som varit väldigt positivt under den här jobbiga tiden är, att vi verkligen visat att vi kan jobba tillsammans, för när det väl gäller så är vi alla väldigt lösningsbenägna och vill att det ska vara lika på alla campus, säger Peter Götlind och tillägger:

– Och så finns det hos alla en förståelse och större acceptans för att det inte är som vanligt.

Öppet brev från rektor till alla studenter