Merja Kytö är professor vid engelska institutionen, Uppsala universitet. Hon får priset för sitt innovativa arbete inom syntax, pragmatik och korpuslingvistik på det tidigmoderna och det nyare engelska språkområdet. Prissumman är 250 000 kronor.

Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm den 20 mars.

Det Rettigska priset är Kungl. Vitterhetsakademiens äldsta pris och utdelades första gången 1956. Det ingick i makarna Rettigs stora donation, och prissumman utgår ur Rettigska kulturstiftelsens avkastningsmedel. Priset ska gå till en framstående forskare inom akademiens ansvarsområde.  Sedan 2018 delas två priser om 250 000 kronor ut.