Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att börja avveckla smittskyddsåtgärderna i ett första steg den 9 februari och i ett andra steg från den 1 april. Beslutet har skickats ut som ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Från den 9 februari kommer bland annat krav på avstånd vid allmänna sammankomster och munskydd i kollektivtrafiken tas bort.

I pressmeddelandet står att en återgång till arbetsplatsen bör ske successivt efter den 9 februari. Universitet och högskolor rekommenderas vidare att göra en successiv tillbakagång efter den 9 februari till normal undervisning.

Universitetsledningen planerar att återkomma med en återgångsplan för hela universitetet.

Notera att det fortsatt efter den 9 februari gäller att om man är sjuk eller misstänker att man har covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet