Den första dagen ägnades åt den snabbt expanderande Hagastaden, området runt Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS). Visionen för Hagastaden formulerades 2007 och efter 15 års byggnation är nu visionen till stor del fullbordad. Totalkostnaden har passerat 10-miljardersstrecket.

Under dagen fick vi besöka fem av de nya byggnaderna. Våra tillmötesgående och engagerade guider var Ylva Williams, VD, och Filippa Kull, affärsutvecklare, för stiftelsen Stockholm Science City. Stiftelsen bildades 1990 och har till syfte att främja samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande.

Det poängterades tydligt att Uppsala är en viktig partner för stiftelsens verksamhet. Vi kan reflektera över att vi som jämförelse redan har en fördel av fysisk närhet mellan våra olika universitetsbyggnader och verksamheter. Satsningarna på byggnation och samlokaliserande inom Hagastaden får inspirera och påminna oss om att bättre utnyttja redan existerande möjligheter för samverkan, inom och utanför vårt breda universitet.

Vårt första stopp efter lunch blev Bioclinicum belägen intill nya Karolinska Universitetssjukhuset och där fick vi en beskrivning av MedTechLabs teknikutvecklingsverksamhet, ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), KI och KS. Verksamheten presenterades av föreståndaren Johan Schuber vid KTH och vi förevisades ett konkret utvecklingsprojekt för att förbättra upplösningen vid datortomografisk avbildning.

Syftet på sikt med denna ökade avbildningsprecision som också inkluderar vävnadsspecificitet är att ersätta vissa nu gängse invasiva undersökningstekniker, exempelvis kranskärlsröntgen. Vi blev också informerade om att KI, KS, Stockholms universitet (SU) och KTH tillsammans satsar stort på Precisionsmedicinskt centrum Karolinska och dess visionära framtidsbild beskrevs av dekan Anna Martling vid KI.

Nästa stopp efter en kortare promenad var SciLifeLab där Jenny Alfredsson, Sandra Falck och Per Ljungdahl entusiastiskt tog emot oss för en presentation. Jenny och Sandra presenterade SciLifeLab som helhet och Per fokuserade på en beskrivning av SciLifeLab Solna, där forskare från KI, KTH och SU samlokaliseras under deras tid som SciLifeLab-forskare.

Efter ytterligare en promenad hamnade vi i byggnaden som hyser Bioinnovation och där fick en beskrivning av A Working Lab, en labmiljöinfrastruktur för unga företag, vilket gör att de slipper investeringskostnader för utrustning. Just nu är det 40 bolag som har verksamhet inom A Working Lab.

Waters Norden AB beskrev hur de mot hyra inom A Working Lab tillhandahåller kromatografi och masspektrometri till småbolagen. Den centrala placeringen inom KI och Hagastaden har dessutom medfört att Waters ökat sin synlighet, ökat försäljningen av apparatur och därmed mångdubblerat omsättningen.

Den sista promenaden för dagen ledde oss till en presentation av KI:s nya prorektor Martin Bergö som beskrev KI som helhet och den imposanta byggnaden Biomedicum, dit den experimentella forskningen vid KI till stor del samlats. Den årliga omsättningen för KI är 8 miljarder kronor vilket är något lägre än Uppsala universitet (UU) som helhet, KI-forskarna genererar 8 000 publikationer varje år och 75 % av dessa har genomförts genom internationella samarbeten. Citeringarna ligger i genomsnitt 40–60% högre än världssnittet. Imponerande!

Nästa dag ägnade vi oss åt ett besök vid Vetenskapsrådet, i deras nya lokal på Hantverkargatan belägen inte långt från Stockholms stadshus. Generaldirektör Katarina Bjelke (f.d. universitetsdirektör både vid UU och KI), huvudsekreterarna Madeleine Durbeej-Hjalt och Jonas Oldgren presenterade verksamheten inom VR med specifikt fokus på forskningsinfrastruktur, utvärderingsprocess inom områdena medicin och hälsa samt klinisk behandlingsforskning.

Jonas avslutade med att beskriva den nationella ALF-utvärderingen av klinisk forskning, där Uppsala tidigare under dagen informerats om att vi denna gång blivit placerade som bäst i klassen. En trevlig, intressant och interaktiv förmiddag vid Vetenskapsrådet avrundades inför de för dagen ALF-förnöjda åhörarna från UU. Solen strålade mot oss på väg till lunch och under bussfärden hem till Uppsala.