Rektorspodden vänder sig till alla som vill komma in bakom kulisserna på Uppsala universitet.

– Rektorspodden kommer att ha ett brett perspektiv, blanda dagsaktuella frågor med spännande forskning och historik, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet. Valet av vilka jag träffar drivs av min nyfikenhet snarare än av policy eller politik.

I skrivande stund har det kommit ut två avsnitt av Rektorspodden. I ett avsnitt diskuterar rektor Anders Hagfeldt dialekter och sociolekter med Margareta Svahn, professor i nordiska språk. Ett annat avsnitt med Mattias Jakobsson, professor vid institutionen för organismbiologi, handlar om människans evolution och ursprung.

– Internt inom Uppsala universitet hoppas jag att Rektorspodden kan fungera som en brygga mellan olika forskningsdiscipliner och verksamheter. Som ett av många sätt att inspirera till tvärvetenskap och samarbeten i olika former.