Du har väl inte missat att universitetets rektor Anders Hagfeldt har börjat blogga? Rektorsbloggen startade i december 2021.

När det här skrivs har det kommit två bloggposter.

I blogginlägget "Hat och hot mot forskare måste tas på allvar" konstaterar rektor att det fria förutsättningslösa sökandet efter kunskap är universitetens kärna. Det är avgörande för att samhällets utveckling ska vila på vetenskaplig grund att ny kunskap når beslutsfattare och allmänhet. Men att vi på lärosätena, både på institutionerna men också på övergripande nivå, behöver vara medvetna och stödja forskare som utsätts för hat och hot.

I blogginlägget "Universitetsrankningar påverkar oss och kan användas klokt" diskuterar rektor hur vi som lärosäte kan förhålla oss till universitetsrankningar och avslutar med att konstaterar att om vi tar till oss andras bedömningar av universitetets utveckling på ett klokt sätt kan det bara vara till vår fördel.