Undantag får göras endast för genomförande av särskilda moment, till exempel exkursioner eller andra obligatoriska och praktiska moment som inte kan genomföras på distans utan kräver fysisk närvaro i universitetets lokaler eller på annan plats.

Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19 (coronaviruset SARS-CoV-2).

Ta del av hela beslutet.