Situationen med Covid-19 ställer nya krav på verksamheten. Kravet på utglesning ökar behovet av fler och större lokaler och mottagandet av studenterna behöver ske på nya och smittsäkra sätt. Fler studenter har också sökt högskoleutbildning. För att i någon mån möta dessa behov har rektor idag fattat två beslut.

Det första beslutet innebär att Universitetshuset, som har låg beläggning, blir hyresfritt under hösten. Förändringen gäller bokningar för undervisning och examination under perioden 1 juli-31 december 2020.

För att förbättra studentmottagandet och utöka antalet studieplatser har rektor även tagit beslut att sätta av medel till studentkårer och nationer med sammanlagt 4 miljoner kronor. Med detta beslut får studenterna ökade möjligheter att erbjuda läs- och studieplatser och delta aktivt i höstens mottagande av nya studenter.