Det är en påminnelse om att restriktionerna fortfarande gäller: att hålla avstånd, att arbeta och studera hemifrån, att vara hemma om man är sjuk och att testa sig vid minsta symptom.

Uppsala universitet ställer sig bakom budskapen i kampanjen och idag har rektor fattat nu gällande beslut om att förlänga restriktionerna till den 30 juni.