-    Nya Ångström är en viktig framtidssatsning. Med detta projekt löser vi både expansionsbehoven, skapar en fantastisk utbildningsmiljö och integrerar IT-forskningen under samma tak, säger rektor Eva Åkesson.

När Ångströmlaboratoriet byggdes för 20 år sedan var tanken just att samla verksamheterna inom fysik, kemi och teknik i ett hus. Det blev starten på en utveckling till den starka forsknings- och utbildningsmiljö som Ångströmlaboratoriet är idag. Det har lett till att flera av verksamheterna blivit trångbodda och behöver större lokaler, för forskningsutrustning och undervisning, för att fortsätta utvecklas. Första steget i projektet är därför en utbyggnad av befintlig flygelbyggnad mot söder.

En ny huvudbyggnad framför nuvarande huvudingång är nästa steg. Till denna kommer Institutionen för informationsteknologi att flytta från Polacksbacken. Byggnaden kommer även att innehålla reception, café, mötesytor och en gemensam ljusgård mitt i huset. Den fysiska miljön ska stödja den pedagogik man vill jobba med i framtiden, både när det gäller undervisningslokalerna och mötesplatserna.

Den nya byggnaden är framför allt en satsning på framtidens utbildningsmiljö. Studenter, lärare och didaktikforskare har därför varit med under planeringsprocessen. Ett viktigt mål för Nya Ångström är också att stimulera tvärvetenskap och nya möten inom universitetet, attrahera internationellt ledande forskare och skapa tvärsektoriella samarbeten med näringsliv och samhälle.

-    Vi lever i allt större utsträckning i en digitaliserad värld, att föra universitetets mycket framgångsrika IT-forskning närmare övrig Ångströmforskning är helt rätt väg att gå, säger vicerektor inom teknik och naturvetenskap. Det blir en modern kreativ utbildningsmiljö där studenter, lärare och forskare kan mötas över ämnesgränserna, Johan Tysk.

Enligt den preliminära tidsplanen väntas inflyttning i södra flygeln kunna ske hösten 2020 och i den nya byggnaden (hus 10) under våren 2022.

Rektors beslut och tidsplan gäller under förutsättning att även Akademiska Hus styrelse tar beslut om genomförande av projektet i december.

Läs mer om projektet på Akademiska Hus webb och läs även en tidigare intervju med vicerektor Johan Tysk.