Eva Åkesson tilldelas H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för "förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende".

H.M. Konungens medalj från 1800-talets förra hälft tilldelas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna.

Medaljen kommer delas ut vid en ceremoni på Drottningholms slott den 12 juni.

---

Läs mer

Medaljförläningar 6 juni 2018 (extern webbsida)