- Det finns ett stort engagemang och väldigt många goda idéer från både studenter och medarbetare inom universitetet. Det vill jag stödja. Denna pott blir ett sätt att ta tillvara initiativ och komma igång och prova oss fram vad som ger mest effekt, säger rektor Eva Åkesson.

Mer information angående detta kommer när detaljerna är klara. Den långsiktiga finansieringen av denna klimatpott ska hanteras i kommande verksamhetsplaner.

Vidare kommer universitetet under våren att revidera miljöplanen och direktiv för detta arbete tas för närvarande fram. Bakgrunden är en utredning som gjorts på uppdrag av rektor och som visar att miljömålen i gällande miljöplan inte är tillräckliga för att uppfylla gällande nationella och internationella klimatmål.

- Uppsala universitet har forskning och utbildning som bidrar starkt till en hållbar utveckling i Sverige och världen, det är så vi gör allra mest nytta. Men självklart ska vi även jobba med våra egna klimatavtryck och då ska miljöplanen stimulera det arbetet, säger Eva Åkesson.

Anneli Waara