– Jag är lättad, ett annat utslag hade varit anmärkningsvärt. Det har tagit ett år och det är skönt att den här historien är över, säger Anders Hagfeldt.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en nationell statlig myndighet som sedan 2020 har uppdraget att pröva oredlighet i forskning.

I en anmälan till nämnden den 1 september 2022 framfördes misstankar om att minst två av bilderna i en vetenskaplig artikel där Anders Hagfeldt är en av författarna är manipulerade. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har nu prövat ärendet och beslutat att Anders Hagfeldt inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

– Nämndens beslut var väntat, säger Anne Ramberg, ordförande i Uppsala universitets konsistorium. Jag är glad för rektors skull att beslutet äntligen kom. För även om vi har varit övertygade om att Anders Hagfeldt inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning är det på ett personligt plan synnerligen obehagligt att vara föremål för falska anklagelser.