– Det här är förstås en jobbig situation för mig, både som rektor och forskare. Det är av allra största vikt att allmänheten kan känna förtroende för forskning och forskare och därför vill jag vara helt öppen med att en anmälan har kommit in, säger Anders Hagfeldt.

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) är en nationell statlig myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet och som sedan 2020 har uppdraget att pröva oredlighet i forskning.

– Jag konstaterar att det är fråga om en anmälan som har kommit in. Npof har nu att pröva om det överhuvudtaget finns skäl att ta upp anmälan till prövning. Rektor har fortsatt mitt fulla förtroende och jag har informerat konsistoriet. Utöver det har jag i dagsläget inte någon kommentar i sak, säger Anne Ramberg, ordförande i Uppsala universitets konsistorium.