Till höstterminen 2021 försvinner möjligheten att informera om registrering och kursstart i Studentportalen. Antagningsbeskeden kommer istället att hänvisa antagna till den nya studentingången www.uu.se/student för denna information. Där kommer allmän information om aktivering av studentkonto, registrering, antagning med villkor och reservantagning att finnas.

Information och instruktioner gällande registrering höstterminen 2021