Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-10-27

Rätt ordval i utvärderingen påverkade resultatet

Identifiera en specifik kvalitetsaspekt och framhåll den ihärdigt i er självvärdering (narrative statement). Det kan nämligen ge bra utdelning när lärosätets undervisning utvärderas.

Det är en slutsats som dras i en analys av resultatet från den brittiska Teaching Excellence Framework (TEF), enigt SUHF:s nyhetsbrev. Analysen har gjorts av Higher Education Policy Institute (Hepi).

Hepi fokuserade på lärosäten som fick bättre slutomdöme än vad enbart nyckeltalen borde ha resulterat i. Analysen visade att lärosäten som återkommande framhöll en kvalitetsaspekt genom att använda ett visst begrepp (buzzword) lyckades väl i TEF.

University of Birmingham använde ordet ”outstanding” 33 gånger i den 15-sidiga självvärderingen. Edge Hill University använde ordet ”personal” inklusive avledningar 27 gånger. Syftet var att understryka att lärosätet var ”… unmistakably student-centred …”. Båda lärosätena fick det högsta betyget, ”gold”, trots att nyckeltalen indikerade ”silver”.

Ett annat begrepp som ledde till uppgradering var ”connected curriculum” (University College London). Och Leeds Beckett University använde orden ”north” eller ”northern”, för att understryka sin nära koppling till det lokala samhället.

Diana Beech vid Hepi menar att lärosäten bör “… hammer home their unique selling point”. Hon pekar särskilt på Edge Hill som enligt henne hade en varm och personlig ton i texten. Den refererade bara nio gånger till lärosätet i tredje person. I övrigt talade den om ”we”, ”us” och ”our”.

Resultaten i TEF verkar ha betydelse för internationell rekrytering. Det visar en rapport från Hotcourses Group. Intresset på nätet för lärosäten som fick betyget ”gold” ökade. Drygt 24 procent av alla sökningar under perioden juli–september i år riktade mot brittiska lärosäten gällde ”gold”‑lärosäten. Det var en ökning från 19,1 procent föregående år.

Läs i Times Higher Education om vikten av rätt ordval i utvärderingar (delvis betalvägg)

Läs i PIE-news om vad en utvärdering kan betyda för internationella studenters intresse

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

  • Universitetsnyheter