Konsistoret den 12 december kommer att ta beslut i flera viktiga frågor. Här följer några av punkterna på dagordningen:

 • Intern styrning och kontroll: Riskanays 2019.  Föredragande: Caroline Sjöberg. Information.
 • Internrevisionens rapport: Upprättande och förvaltning av regeldokument - uppföljning. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg. Beslut. 
 • Internrevisionens rapport: Rekryteringsprocessen administrativ personal. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg. Beslut.
 • Internrevisionens rapport: internutbildning - anordnad av universitetsförvaltningen. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande. Föredragande: Caroline Sjöberg. Beslut.
 • Förberedande diskussion budgetunderlag 2021-2023. Föredragande: Daniel Gillberg. Diskussion.
 • Inrättande av centrum för kvinnors psykiska hälsa, WoMHeR. Föredragande: Caroline Sjöberg. Beslut.
 • Uppsala universitets arbetsordning. Föredragande: ordföranden Gudmund Hernes. Beslut.
 • Konsistoriets arbetsformer. Föredragande: ordföranden Gudmund Hernes. Beslut.
 • Revidering av Mål och strategier. Föredragande: Eva Åkesson. Beslut.
 • Rekryteringsgruppens arbete. Föredragande: Gunnar Svedberg. Information.
 • Samråd om kravprofil för rektor och prorektor. Föredragande: Gunnar Svedberg. Samråd.