Hörandeförsamlingen beslutade i november att föreslå Anders Malmberg som prorektor och meddelade detta till rekryteringsgruppen. Idag den 12 december fattades beslutet av konsistoriet.

- Jag är glad åt att få fortsätta som prorektor och ser fram emot att tillsammans med Eva Åkesson, vicerektorerna och övriga delta i ledningen av Uppsala universitet, säger han.