Uppdatering den 31 augusti 2023: Den friande domen i tingsrätten har vunnit laga kraft.

 

- Det är bra att detta får en juridisk prövning, det är viktigt för allmänhetens förtroende för forskning. En sådan här process är ofta långdragen och förstås jobbig för alla inblandande. Nu ska överklagandetiden passera innan domen kan fastställas slutligt, säger ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson.

Vad rättegången i tingsrätten handlade om var om provtagningen, mot Lundqvists yrkande, utgjorde en del i ett forskningsprojekt och i så fall först borde ha haft godkännande från etikprövningsnämnden. Att så var fallet kunde dock inte styrkas, så åtalet lämnades därmed utan bifall.

Domen vinner laga kraft den 21 juli, om den inte överklagas av endera parten innan dess.