Efter vicerektors inledning delades alla upp i sju grupper med 8–9 deltagare per grupp. Alla grupper hade samma uppdrag, att ta fram 3–6 profilområden för Medfarm. En mötesordförande ledde arbetet och en utsedd sekreterare sammanfattade diskussionen. En summering avslutade dagen.