Det är både personer med stor erfarenhet från universitetssektorn men också personer med ledningserfarenhet från andra sektorer.

Processen att välja ut kandidater har påbörjats, rektor och prorektor gör just nu en första genomgång av kandidaterna. Sedan kommer tre rekryteringsgrupper intervjua kandidaterna. Det är en grupp med rektorer/vicerektorer, en med avdelningschefer och en med personalorganisationer och studenter.
Det är konsistoriet som beslutar om anställning och förhoppningen är att de ska kunna göra det under aprilmötet. Beroende på uppsägningstid kommer det kanske att dröja ett tag innan en ny universitetsdirektör finns på plats. Under övergångstiden kommer Per Abrahamsson att vara ställföreträdande universitetsdirektör.

Anders Berndt