Det innebär rent praktiskt att det kan sitta en Falck-skylt istället för Previa-skylt på väggen vid besök hos företagshälsan, i övrigt är det ingen skillnad mot idag. Samma personal arbetar kvar precis som vanligt.

Previas besöksadresser, webbsidan previa.se och alla kontaktuppgifter till Previas personal fortsätter vara samma som idag under hela 2022. Även beställningar görs på samma sätt som idag under hela 2022. Däremot kommer Falcks logotyp och grafiska profil att synas allt mer på Previas besöksenheter och i digitala kanaler under året.