Ett exempel på PRåM:s arbete är undervisningsmiljön på BMC. Där finns nu i A8:2 den interaktiva lärosalen Interaktivum, som snart är redo för pedagogiska aktiviteter. BMC har även utrustats med nya flexibla grupprum och tysta läsplatser.

Nytt för i år är ett pedagogiskt nätverk för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och en lunchföreläsningsserie.

VFU-nätverket syftar till att driva pedagogisk kvalitetsutveckling och öka erfarenhetsutbytet inom vetenskapsområdets professionsutbildningar. På lunchföreläsningarna kommer både lokala och externa föreläsare presentera spännande pedagogiska projekt och ämnen. Höstens första föreläsning är den 13 september och fokuserar på interprofessionellt lärande (IPL).


Saker att fundera på
Vilka fördelar ser du med att studenter i olika utbildningar samverkar?
Vilka möjligheter finns inom vetenskapsområdet att utveckla IPL?


Under hösten fortsätter PRåM också att anordna konkretiseringsverkstäder där deltagarna ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter, får utrymme att utveckla sina färdigheter samt diskutera sina frågor och funderingar. Terminens första verkstad är den 20 oktober och har temat ”Peer-learning i teori och praktik”. I denna undervisningsform står det studentdrivna samarbetet i fokus.


Saker att fundera på
I vilka situationer använder du peer-learning?
Hur kan processen förankras hos studenterna?
Vad är det nya inom området?


Du hittar mer information och PRåM:s höstprogram på deras webbsida. Hör gärna av dig med idéer och frågor till pram@medfarm.uu.se.

Text: Jörgen Bengtsson, Eva Thörnquist, Ulf Holmbäck och Malin Lagerström.