Huvudsyftet med stödet från Circus (Centre for Integrated Research on Culture and Society) är att ge bra förutsättningar för utveckling av tvärgående forskningsprojekt och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Ansökan senast 7 april 2021.

Stödet innefattar lönemedel för skrivtid för två till tre forskare per projektgrupp, konsultation gällande ansökningens utformning och innehåll samt obligatoriska seminarier.

Lina Eklund, biträdande lektor vid institutionen för informatik och media

På vilket sätt har stödet från Circus hjälpt er?
– Framförallt har det gett struktur på skrivandet, det är lätt att börja för sent. Med Circus så fick vi ett tydligt schema som gjorde att vi var tvungna att starta tidigt. Det var bra. Vi fick även feedback av andra forskare i samma sits, som jobbade i tvärvetenskapliga samarbeten. Seminarieserien gav även mycket matnyttigt i konsten att skriva ansökningar. Så klart hjälpte det ekonomiska stödet också.

Hade ni inte kunnat göra ansökan utan stödet?
– Kanske, men verkligen inte med den kvalité som den nu har. Vi är även bättre på att skriva ansökningar nu.

Är det svårare att göra tvärgående forskningsansökningar än ansökningar inom en ämnesdisciplin?
– Ja. Universitetsvärlden är strukturerad utifrån discipliner i både undervisning och forskning. Att bryta dessa är svårt, forskare pratar olika språk, har olika underliggande förståelser för vad forskning är och hur den bör bedrivas. Det komplicerar så klart när vi ska samarbeta. Ämnesöverskridande forskning måste lyckas brygga broar. Circus är ett perfekt forum för just brobyggandet. Det kan behövas någon utanför de ämnen som ska sammankopplas för att ge lite distans och klarhet.

Johan Eddebo, forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle

På vilket sätt har stödet från Circus hjälpt er?
– Stödet från Circus har ur mitt perspektiv varit långt över förväntan. Det har bidragit med en bred kompetens som varit till hjälp i precis alla steg av ansökningsprocessen och som radikalt förbättrat kvaliteten på vårt arbete.

– I det här har samarbetet med Circus givetvis också fungerat som en fortbildning som kommer att vara till nytta framöver i våra karriärer och jag bedömer att någonting liknande detta i möjligaste mån borde erbjudas forskarstudenter under utbildningen. Att söka medel är i princip en vetenskap i sig, som nydisputerad var det för mig ett nästan helt okänt område.

Hade ni inte kunnat göra ansökan utan stödet?
– Vi hade aldrig kunnat åstadkomma en ansökan av den här kvaliteten utan stödet från Circus.

Är det svårare att göra tvärgående forskningsansökningar än ansökningar inom en ämnesdisciplin?
– Det är svårt att generalisera angående tvärvetenskapliga ansökningar. Kort sagt erbjuder de utmaningar och problem av en annorlunda karaktär jämfört med inomdisciplinära ansökningar, men jag kan inte säga att de i största allmänhet är svårare att göra. Är man mer av en generalist och begiven på nyskapande problemlösningar och duktig på att hitta synergier mellan olika ämnesområden kan de nog vara lättare att skriva, och tvärtom ifall man snarare är en renodlad specialist med något snävare fokus.