De kvalitativa analyserna i enkäten gällande omställningen till digital distansundervisning är nu klara. Enkäten skickades till både studenter och lärare vid Uppsala universitet och resultatet visar att de allra flesta studenter – och lärare –  tycker att undervisningen ”i hög grad” fungerat tillfredsställande. Mest positiva tycks studenterna vara.

Här kan du ta del av alla resultat och rapporter samt även enkätformulären. Rapporten med deskriptiva resultat var klar innan sommaren och nu finns även de kvalitativa analyserna med de öppna svaren.