Just nu genomför avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) en uppgradering av den lagringsinfrastruktur som hanterar stora universitetsövergripande system som till exempel studentportalen och medarbetarportalen. Detta innebär bland annat ett migreringsarbete (överflyttning av datafiler) som är omfattande och som har planerats över lång tid. Flytten genomförs för att garantera stabil och säker drift av systemen i framtiden.
 

Flytten av stora mängder data till den nya lagringslösningen innebär att ett antal system kan komma att vara otillgängliga under en längre tid. För studentportalen och medarbetarportalen planeras därför denna migrering ske under helgtid.
 

Datum för flytt av system planeras enligt följande:
 

Medarbetarportalen  fre 11 juni kl 18.00 – sön 13 juni kl. 23.59
Studentportalen lör 19 juni kl 00.00 – sön 20 juni kl. 23.59

 

Arbetet har planerats och testats, men denna typ av större insatser medför alltid vissa risker.
UIT rekommenderar att man planerar sitt arbete utifrån tidpunkterna för detta arbete. Räkna därför med att det inte går att använda dessa system under de dagar då uppgraderingarna och migreringsarbetet genomförs.

 

För frågor som rör servicearbete med centrala IT-tjänster:
kontakta IT Servicedesk via e-post eller ring 018 – 471 4400.