Avdelningen beräknas enligt den preliminära tidplanen starta verksamheten 1/10, och personerna nedan tillträder sina roller då.

Enhetschefer:

Arkitektur och integration: Pelle Andersson
Förvaltning och utveckling: Annika Ohlsson
Infrastruktur och drift: Henrik Hedlund
Service och support: Gunnar Herlitz
Stab: Christer Rindebratt
Verksamhetsstöd: Emil Lundberg

Specialist-/ledarroller: 

Kvalitetsspecialist (inom enhet stab) Lars Bäckström
Senior projektledare (inom enhet verksamhetsstöd) Ann-Marie Wiberg
Senior projektledare (inom enhet verksamhetsstöd) Peter Stålberg
Senior projektledare (inom enhet verksamhetsstöd) Malin Dahlén. (Tillträder ej 1/10: Malin Dahlén är tillförordnad avdelningschef för avdelningen för gemensam service och administration.)
Teknisk systemadministratör infrastruktur och drift (inom enhet infrastruktur och drift): Mikael Österberg

Roller för enhetschefer 
Specialist-/ledarroller

Nu kan arbetet med att placera in alla medarbetare i enheterna gå in i nästa fas. Arbetsgruppen för roller och ansvar påbörjade arbetet med att kartlägga nuvarande roller och ansvar, och det underlaget överlämnas nu till enhetscheferna. Enhetscheferna får nu i uppdrag att bereda förslag till placering.

Mer information

Övergripande om UIT och länk till FAQ
Organisationsstruktur
Roller för enhetschefer
Specialist-/ledarroller