Just nu pågår Erasmus+ ICM Staff week med deltagare från 13 olika universitet i Europa, Asien och Nordamerika. Deltagarna, som tillbringar sin vecka på Internationella kansliet, får lära känna hur Uppsala universitet arbetar bl.a. med internationalisering och studentengagemang.

Är du intresserad av att åka på personalutbyte utomlands eller ta emot en kollega från ett annat universitet? Läs mer om utbyten på inom EU och utom EU.
Vill du veta mer om Erasmus+ utan för EU? Kontakta Ulrica Ouline eller Emma Elliott.

Några röster från tidigare deltagare

Jonas Risberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier:

– Utbytet har gett mig nya perspektiv både på den verksamhet jag besökt och den egna verksamheten. Det betyder, bland annat, att jag kan förändra och utveckla mitt sätt att arbeta. Det är berikande att utveckla sitt kommunikationssätt på ett språk som inte är förstaspråk för någon av parterna. Att delta i internationella utbyten kan också leda till att jag kan knyta samman personer, även utanför mitt ämnesområde. Om man är nyfiken tycker jag absolut att man ska ta kontakt med andra som genomfört utbyten. Det kan innebära mycket arbete, men i slutändan ger det ännu mer tillbaka.

Taher Mazloomian, säkerhetsadministratör vid institutionen för geovetenskaper, geocentrum och evolutionsbiologiskt centrum:

– Integration och integritet är en av de orsakerna att jag är här idag. Många har kommit till Europa under senaste decennierna och har tagit med sig sin kultur och att ta tillvara den kompetensen är viktigt. I Kazakstan, där jag var på utbyte, finns mer än 100 nationaliteter, det är som att komma till en blomsterbutik där vi kan lära oss att ha en öppenhet mot andra kulturer. Att åka utomlands via Erasmus ger möjlighet att träffa människor som gör samma jobb som vi men på ett helt annat sätt, det är lärorikt och mycket trevligt.