Prefekt/föreståndare (Head of department/director)

 • Marco Bianchi, institutionen för nordiska språk, 1 juli 2021 – 30 juni 2024
 • Li Bennich Björkman statsvetenskapliga institutionen, 1 juli 2021 – 30 juni 2024
 • Hannah Bradby, sociologiska institutionen, 1 juli 2021 – 30 juni 2024
 • Annelie Holmberg, konstvetenskapliga institutionen, , 1 juli 2021 – 30 juni 2024
 • Christer Larsson, engelska institutionen, 1 juli 2021 – 30 juni 2024
 • Karl-Johan Lindholm, institutionen för arkeologi och antik historia, 1 juli 2021 – 30 juni 2024

Docent

 • Leonora Dugonjic-Rodwin, utbildningssociologi
 • Yvonne Hallesson, svenska
 • Elsa Högberg, engelska
 • Tove Larsson, engelska

Excellent lärare (Distinguished university teacher)

 • AnnaCarin Billing, litteraturvetenskapliga institutionen
 • Martin Karlberg, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Esbjörn Larsson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Namn som nämns (Names in the news)

Områdeskansliet (Office for Humanities and Social Sciences)

 • Norah Avielle, fakultetshandläggare, började 16 augusti 2021