Docent

  • Patrik Bremdal, konstitutionell rätt
  • Yaffa Epstein, miljörätt
  • Markus Lundström, sociologi
  • Philip Millroth, psykologi

Uppdrag/Assignment

  • Jenny Wiksten Folkeryd, ledamot styrgrupp för Uppsalanoden i Ulf-samarbetet

Namn som nämns/Names in the news