Professor

  • David Håkansson, svenska språket
  • Lasse Mårtensson, nordiska språk

Uppdrag/Assignment

  • Sofia Ahlberg, ledamot Uppsala universitets lokala samordningsgrupp Ulf
  • Esbjörn Larsson, ordförande Uppsala universitets lokala samordningsgrupp Ulf
  • Olle Lundin, ledamot Uppsala universitets lokala samordningsgrupp Ulf
  • Jenny Wiksten Folkeryd, ordförande Uppsala universitets lokala samordningsgrupp Ulf

Namn som nämns/Names in the news

Maria Nordbrandt Bergström, runner up för årets bästa artikel 2021 i Environmental Politics