Prefekt/föreståndare Head of department/director

  • Afsaneh Koochek, institutionen för kostvetenskap från 1 januari 2022

Professor

  • Roger Andersson, förlängning seniorprofessor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse
  • Elisabeth Rynning, gästprofessor i medicinsk rätt
  • Per Sundman, etik

Uppdrag/Assignment

  • Lars Berglund, ledamot ämnesrådet för humaniora och samhälllsvetenskap vid Vetenskapsrådet
  • Folke Tersman, ledamot Vetenskapsrådets styrelse