Professor

 • Karl-Oskar Lindgren, statskunskap

Docent

 • Jesper Bjarnesen, kulturantropologi
 • Maria Björkman, ide- och lärdomshistoria
 • Alexandra Peat, engelska
 • Ulrika Svalfors, systematisk teologi

Uppdrag/Assignment

 • Margareta Brattström, ledamot beredningsgrupp pedagogiska priset
 • Matz Dahlberg, ledamot Folkuniversitetets styrelse
 • Per Engström, ledamot beredningsgrupp pedagogiska priset
 • Johan Eriksson, ledamot beredningsgrupp pedagogiska priset
 • Åsa af Geijerstam, ledamot beredningsgrupp pedagogiska priset
 • Kerstin Rydbeck, ledamot Folkuniversitetets styrelse

Namn som nämns/Names in the news

 • Oskar Nordströms Skans, Thureuspriset från Kungl. Vetenskaps-Sociteten i Uppsala