Professor

 • Enrico Baraldi, företagsekonomi särskilt marknadsföring
 • Sven Ove Hansson, förlängning seniorprofessor i filosofi
 • Thomas Jonter, gästprofessor freds- och konfliktforskning
 • Philip Kappen, företagsekonomi, särskilt internationellt företagande
 • Michael Lindblom, antikens kultur och samhällsliv
 • Jesper Olsson, litteraturvetenskap
 • Mattias Pirholt, litteraturvetenskap
 • Micheline van Riemsdijk, kulturgeografi
 • Ulf Zackariasson, religionsfilosofi

Docent

 • Henrik Andersson, nationalekonomi
 • Oscar Erixson, nationalekonomi
 • Marie Flinkfeldt, socialt arbete
 • Emma Hagström Molin, idé- och lärdomshistoria
 • Charlotte Lindgren, franska
 • Andreas Rydberg, idé- och lärdomshistoria

Excellent lärare/Distinguished university teacher

 • Josef Pallas

Uppdrag/Assignment

 • Marco Bianchi, ledamot i styrelsen för stiftelsen Leufsta
 • Lars Burman, serieredaktör för Acta Universitatis Upsaliensis, skrifter rörande Uppsala universitet, C, Organisation och historia
 • Carina Johansson, suppleant i styrelsen för stiftelsen Leufsta
 • Erik Lindberg, universitetets representant i styrgruppen för "Universitet och Svenska Institut i samarbete för internationalisering"