Docent

 • Oliver Blomqvist, nordiska språk
 • Olof Lindahl, företagsekonomi
 • María Teresa Navarrete Navarrete, spanska
 • Alexandra Petrulevich, nordiska språk
 • Pontus Rudberg, historia
 • Maria Schildt, musikvetenskap
 • Laura Singh, psykologi

Excellent lärare/Distinguished university teacher

 • Carina Jacobsson, konstvetenskapliga institutionen

Uppdrag/Assignment

 • Mattias Martinson, ledamot styrgrupp för ENLIGHT, ledamot i samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor
 • Coco Norén, ordförande styrgrupp för ENLIGHT
 • Anna Singer, ledamot styrgrupp för ENLIGHT

Namn som nämns/Names in the news

Områdeskansliet/Office for Humanities and Social Sciences

 • Hugo Sundman, fakultetshandläggare samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Adam Vesterbacka, fakultetshandläggare utbildningsvetenskap